Odszkodowania odgrywają bardzo dużą rolę w życiu każdego człowieka. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy i będziemy mieszkań — nie jesteśmy w stanie, przewidzieć tego, co się stanie. Możemy być ostrożni na drodze, możemy być naprawdę dobrym kierowcą, ale nigdy nie możemy odpowiadać za to, co na drodze robią inni.

Ubezpieczenie to pierwsza rzecz, którą powinniśmy mieć, kiedy kupujemy samochód. Odpowiedzialność cywilna zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy jest również bardzo ważna, ponieważ każdy z nas podlega pod prawo, które musimy przestrzegać.

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń. Możemy, na przykład ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, wtedy gdy na przykład idąc chodnikiem, ktoś, kogo spotkamy, popchnie nas i złamiemy rękę, wówczas otrzymamy odpowiednia świadczenia za daną szkodę.

Dodatkowo każdy pracodawca musi ubezpieczać swojego pracownika. Wszelkie normy związane z tego typu rozwiązaniami kontroluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nie pracujemy na pełen etat, a nasz pracodawca nie odprowadza składek zdrowotnych, możemy mieć duży problem, gdy trafimy do szpitala lub lekarza. Zawierając umowę zlecenia bardzo często, mamy problem z tym, że z powodu nieodprowadzanych składek, nie podlega nam żadne dodatkowe świadczenie, jeżeli przebywam na urlopie zdrowotnym, ponieważ nie istnieje wtedy coś takiego jak L4.

Jakie świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego są nam przyznawane? Na co możemy liczyć, gdy zdarzy się jakieś nieszczęście? Z pewnością każdy z nas zadaje sobie czasem takie pytania.

Wszystko zależne jest od tego, z jakiego ubezpieczenia korzystamy. Aby wiedzieć, czy dana sytuacja, podlega pod nasze ubezpieczenie, musimy szczególnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na które wyraziliśmy wolę.

Przy danym zakresie ubezpieczenia, najczęściej, mamy podane sumy gwarancyjne. To kwoty, które są nam wypłacane podczas zdarzenia ubezpieczeniowego. Kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, aby zobaczyć, czy dane odszkodowanie będzie nam przyznawane to — wyłączenia. Wyłączenie to dodatkowe sytuacje, które nie są objęte naszym ubezpieczeniem, a powszechnie myślimy, że mogły się w nim zawierać.

Dlatego przed przystąpieniem do każdego ubezpieczenia, dokładnie zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia a w szczególności: zakresem świadczeń, okresem karencji oraz czasem wypłacania odszkodowania. Są to podstawowe informacje, które musisz dokładnie sprawdzić, ponieważ każdy z nas podlega pod takie samo prawo.

Wiele osób stojących przed wyborem rodzaju spółki zastanawia się, która z nich jest lepsza: spółka komandytowa czy spółka z o. o. Decyzję o założeniu jednej ze spółek warto podjąć analizując wcześniej wszelkie różnice na temat ich prowadzenia. Jedną ze znaczących różnic mogących pomóc w podjęciu decyzji związanych z wyborem typu spółki jest sposób ich opodatkowania, czyli po prostu to, jakie podatki musimy płacić.

Spółka z o. o. czy spółka komandytowa?

Na samym wstępie warto podkreślić, że zarówno działalność spółki z o. o. jak i spółki komandytowej jest ściśle regulowana w Kodeksie spółek handlowych z dnia 15. września 2000 roku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( spółka z o. o) jest jednak jednym z rodzajów spółki kapitałowej, natomiast spółka komandytowa należy do grupy spółek osobowych.

Główna różnica w podatkach

Warto podkreślić główne różnice w zakresie podatków pomiędzy tymi dwoma rodzajami spółek. Spółka komandytowa jako spółka osobowa w przeciwieństwie to spółki z o. o. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tj. CIT. Dochody osób fizycznych będących wspólnikami tego rodzaju spółki są z kolei opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. PIT.

Co jeszcze trzeba opłacać w kwestii podatkowej?

Warto zaznaczyć, że właściciele spółki komandytowej zobowiązani są doprowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast z kolei spółka z o. o. jako spółka kapitałowa, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% . Podatek ten płacony jest on od dochodów spółki z o. o., czyli od przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Warte podkreślenia jest także to, że w przypadku wypłacania zysku tj. dywidendy, należy opłacić jeszcze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Co się bardziej opłaca?

Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki rodzaj spółki bardziej się opłaca, patrząc na sposoby opodatkowania. Owszem podatki są różne, jednak to, która opcja jest korzystniejsza, zależy prawdopodobnie w głównej mierze od charakteru działalności i sumy wszystkich innych czynników składowych działalności firmy.

Podatek, na przykład akcyzowy – co to jest?

Podatek akcyzowy jest bardzo ciekawą daniną. Ustala go państwo po to aby po pierwsze ściągnąć więcej pieniędzy od swoich obywateli ,a ponadto aby regulować zużycie lub spożycie produktów objętych podatkiem akcyzowym. Ogólnie rzecz biorąc podatek akcyzowy nakładany jest na dobra, dobra luksusowe, w jednym przypadku ma być straszakiem i ograniczyć spożycie, w drugim, ze względu właśnie na popularność danego produktu ma przynieść jak największe zyski państwu. Wprowadza się go wówczas, gdy koszty produkcji są wyjątkowo niskie, a użycie/spożycie ogromne. Tam jest właśnie największy zysk państwa.

Regulacja popytu podatkiem akcyzowym

Taki podatek państwo wprowadza na przykład na alkohol. Alkohol mógłby wyrabiać każdy domowym sposobem. Nie jest to trudne, ani kosztowne. Za to niezwykle zyskowne. Alkohol a raczej spirytus bywa doskonałym środkiem płatniczym. Zabraniając własnej produkcji i sprzedaży alkoholu, nakładając wysoki podatek na każdy litr alkoholu produkowany lub sprowadzany do kraju, państwo po pierwsze otrzymuje ogromny zysk a po drugie reguluje siłą rzeczy wysoką ceną zakupu spożycie alkoholu wśród swoich obywateli. Wszyscy znamy opowieści o Skandynawach przyjeżdżających choćby do naszego kraju i zaczynających zabawę już na promie. Oczywiście w grę tu jeszcze wchodzi przelicznik, ale zjawisko to pokazuje jak działa system. W państwa skandynawskich,podobno z powodu skłonności do depresji, alkohol jest naprawdę drogi, nawet jak na ich zarobki. Państwo, ceną zakupu próbuje zmusić swoich obywateli do ograniczenia spożycia alkoholu. I robi to chyba skutecznie.

To samo można wykonać w przypadku samochodów. Aby ograniczyć sprowadzanie do danego kraju używanych i wieloletnich samochodów wprowadza się podatek akcyzowy podnoszący ogromnie koszt takiego auta. Mechanizm ten jest szczególnie skuteczny w przypadku państw, które mają własny silny rynek motoryzacyjny i nie życzą sobie zabytkowych egzemplarzy z niestabilnym i zionącym spalinami silnikiem