W sprawach spornych, gdzie rodzice nie mogą porozumieć się w kwestii dotyczących dzieci, istnieje możliwość rozwiązania ich drogą sądową. Dotyczy to także sytuacji, w której rodzic u którego małoletni zamieszkuje, utrudnia drugiemu odbywanie kontaktów z dzieckiem. W takim wypadku należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów.

Dokument taki należy skierować do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach i dołączyć akt urodzenia dziecka (odpis nie kserokopię). We wniosku należy dokładnie określić terminy i godziny domniemanych spotkań z dzieckiem, dokładnie w taki sposób, w jaki mają się odbywać. Należy uwzględnić wszystkie święta oraz ferie i wakacje, jakie przypadają w ciągu roku.

Sprawa sądowa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, w przypadku gdy strony postanowią zawrzeć umowę. Inaczej sprawa potoczy się, kiedy będą składane wnioski dowodowe i strony ewidentnie nie będą dążyły do pojednania. W takich przypadkach sąd dopuszcza dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na okoliczność ustalenia optymalnych kontaktów małoletniego lub małoletnich z rodzicem, który wniosek złożył. Opinia ta nie jest ostateczna, zawsze można powołać biegłych na sprawę w celu ustnego uzupełnienia opinii.