Odszkodowania odgrywają bardzo dużą rolę w życiu każdego człowieka. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy i będziemy mieszkań — nie jesteśmy w stanie, przewidzieć tego, co się stanie. Możemy być ostrożni na drodze, możemy być naprawdę dobrym kierowcą, ale nigdy nie możemy odpowiadać za to, co na drodze robią inni.

Ubezpieczenie to pierwsza rzecz, którą powinniśmy mieć, kiedy kupujemy samochód. Odpowiedzialność cywilna zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy jest również bardzo ważna, ponieważ każdy z nas podlega pod prawo, które musimy przestrzegać.

Istnieje wiele rodzajów ubezpieczeń. Możemy, na przykład ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków, wtedy gdy na przykład idąc chodnikiem, ktoś, kogo spotkamy, popchnie nas i złamiemy rękę, wówczas otrzymamy odpowiednia świadczenia za daną szkodę.

Dodatkowo każdy pracodawca musi ubezpieczać swojego pracownika. Wszelkie normy związane z tego typu rozwiązaniami kontroluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli nie pracujemy na pełen etat, a nasz pracodawca nie odprowadza składek zdrowotnych, możemy mieć duży problem, gdy trafimy do szpitala lub lekarza. Zawierając umowę zlecenia bardzo często, mamy problem z tym, że z powodu nieodprowadzanych składek, nie podlega nam żadne dodatkowe świadczenie, jeżeli przebywam na urlopie zdrowotnym, ponieważ nie istnieje wtedy coś takiego jak L4.

Jakie świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego są nam przyznawane? Na co możemy liczyć, gdy zdarzy się jakieś nieszczęście? Z pewnością każdy z nas zadaje sobie czasem takie pytania.

Wszystko zależne jest od tego, z jakiego ubezpieczenia korzystamy. Aby wiedzieć, czy dana sytuacja, podlega pod nasze ubezpieczenie, musimy szczególnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na które wyraziliśmy wolę.

Przy danym zakresie ubezpieczenia, najczęściej, mamy podane sumy gwarancyjne. To kwoty, które są nam wypłacane podczas zdarzenia ubezpieczeniowego. Kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, aby zobaczyć, czy dane odszkodowanie będzie nam przyznawane to — wyłączenia. Wyłączenie to dodatkowe sytuacje, które nie są objęte naszym ubezpieczeniem, a powszechnie myślimy, że mogły się w nim zawierać.

Dlatego przed przystąpieniem do każdego ubezpieczenia, dokładnie zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia a w szczególności: zakresem świadczeń, okresem karencji oraz czasem wypłacania odszkodowania. Są to podstawowe informacje, które musisz dokładnie sprawdzić, ponieważ każdy z nas podlega pod takie samo prawo.

Wiele kontrowersji wzbudziła ustawa o wycince drzew, która weszła w życie na początku stycznia obecnego roku. Nazywana przez krytyków „lex Szyszko” ustawa napisana przez ministra o tym nazwisku pozwala osobom fizycznym na wycinkę drzew na swojej działce bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia w urzędzie gminy. Z początkiem roku Polacy ruszyli z siekierami i piłami mechanicznymi oczyszczając teren swoich posesji z niechcianego przez nich drzewostanu. Niestety w ustawie znalazły się luki prawne, z których natychmiastowo skorzystały firmy, które w myśl ustawy powinny dalej starać się o pozwolenia na wycinkę drzew. Znaleźli oni sprytny sposób na obejście obowiązującego przepisu. Płacą one osobom fizycznym, z którymi są dogadane na wykup działki, za to, żeby pozbył się drzew ze swojego terenu, a następnie dochodzi do finalnego odkupienia przez firmę przedmiotowej działki. W wyniku takiego działania zostało bez zezwolenia wyciętych już tysiące drzew, a na terenach na których rosły powstają nowe osiedla czy hale produkcyjne. Przeciwnicy polityczni partii rządzącej oraz media głównego nurtu przez ostatnie kilka tygodni masowo donosiły o przypadkach wyżej wymienionego procederu.

Jeśli chcesz wyciąć drzewa ze swojej posiadłości najlepiej jeśli skonsultuje to z Tobą radca prawny Poznań. Nie warto ryzykować w świetle możliwych kar.

Nieustanna zmienność przepisów prawa powoduje, że zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i właśnie przedsiębiorcy mają nieustanne trudności z właściwą ich interpretacją. Niejasności powstałe w takiej sytuacji można jednak rozwiązać. Pierwszym krokiem jest oczywiście udanie się do prawnika – radcy prawnego, specjalisty w dziedzinie, która dotyczy naszej sprawy. Jego wiedza i doświadczenie w danej gałęzi prawa, umiejętność wyszukiwania odpowiednich przepisów oraz ich właściwa interpretacja zgodnie z obowiązującymi normami pozwoli uniknąć wielu przykrych konsekwencji, zwłaszcza jeżeli osobie lub podmiotowi grożą dotkliwe sankcje karno-skarbowe. Zawsze lepiej zgłosić się o pomoc do osoby obytej z danym zagadnieniem aniżeli samemu występować przed organami skarbowymi. Dotyczy to szczególnie podmiotów gospodarczych (jednoosobowych firm), które najczęściej nie są w stanie poradzić sobie z zawiłościami prawa podatkowego (a niestety nieznajomość prawa szkodzi). Jeszcze innym rozwiązaniem kwestii podatku dochodowego czy też podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącym w szczególności odliczeń i zwrotu są indywidualne interpretacje wydawane przez upoważnionych przez Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych(Minister Finansów wydaje jedynie interpretacje ogólne). Należy przy tym pamiętać, że złożenie wniosku w celu wydania interpretacji indywidualnej podlega stosownej opłacie wynoszącej 40 zł od każdego wyrażonego we wniosku przedmiotu sprawy jak i zdarzenia mającego nastąpić w przyszłości. Jeżeli więc prawa dotyczy jednego zdarzenia, interpretacja będzie nas kosztowała jedynie powyższą kwotę tj. 40 zł.