Wiele kontrowersji wzbudziła ustawa o wycince drzew, która weszła w życie na początku stycznia obecnego roku. Nazywana przez krytyków „lex Szyszko” ustawa napisana przez ministra o tym nazwisku pozwala osobom fizycznym na wycinkę drzew na swojej działce bez konieczności uzyskiwania specjalnego zezwolenia w urzędzie gminy. Z początkiem roku Polacy ruszyli z siekierami i piłami mechanicznymi oczyszczając teren swoich posesji z niechcianego przez nich drzewostanu. Niestety w ustawie znalazły się luki prawne, z których natychmiastowo skorzystały firmy, które w myśl ustawy powinny dalej starać się o pozwolenia na wycinkę drzew. Znaleźli oni sprytny sposób na obejście obowiązującego przepisu. Płacą one osobom fizycznym, z którymi są dogadane na wykup działki, za to, żeby pozbył się drzew ze swojego terenu, a następnie dochodzi do finalnego odkupienia przez firmę przedmiotowej działki. W wyniku takiego działania zostało bez zezwolenia wyciętych już tysiące drzew, a na terenach na których rosły powstają nowe osiedla czy hale produkcyjne. Przeciwnicy polityczni partii rządzącej oraz media głównego nurtu przez ostatnie kilka tygodni masowo donosiły o przypadkach wyżej wymienionego procederu.

Jeśli chcesz wyciąć drzewa ze swojej posiadłości najlepiej jeśli skonsultuje to z Tobą radca prawny Poznań. Nie warto ryzykować w świetle możliwych kar.

Nieustanna zmienność przepisów prawa powoduje, że zarówno osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej jak i właśnie przedsiębiorcy mają nieustanne trudności z właściwą ich interpretacją. Niejasności powstałe w takiej sytuacji można jednak rozwiązać. Pierwszym krokiem jest oczywiście udanie się do prawnika – radcy prawnego, specjalisty w dziedzinie, która dotyczy naszej sprawy. Jego wiedza i doświadczenie w danej gałęzi prawa, umiejętność wyszukiwania odpowiednich przepisów oraz ich właściwa interpretacja zgodnie z obowiązującymi normami pozwoli uniknąć wielu przykrych konsekwencji, zwłaszcza jeżeli osobie lub podmiotowi grożą dotkliwe sankcje karno-skarbowe. Zawsze lepiej zgłosić się o pomoc do osoby obytej z danym zagadnieniem aniżeli samemu występować przed organami skarbowymi. Dotyczy to szczególnie podmiotów gospodarczych (jednoosobowych firm), które najczęściej nie są w stanie poradzić sobie z zawiłościami prawa podatkowego (a niestety nieznajomość prawa szkodzi). Jeszcze innym rozwiązaniem kwestii podatku dochodowego czy też podatku od towarów i usług (VAT) dotyczącym w szczególności odliczeń i zwrotu są indywidualne interpretacje wydawane przez upoważnionych przez Ministra Finansów Dyrektorów Izb Skarbowych(Minister Finansów wydaje jedynie interpretacje ogólne). Należy przy tym pamiętać, że złożenie wniosku w celu wydania interpretacji indywidualnej podlega stosownej opłacie wynoszącej 40 zł od każdego wyrażonego we wniosku przedmiotu sprawy jak i zdarzenia mającego nastąpić w przyszłości. Jeżeli więc prawa dotyczy jednego zdarzenia, interpretacja będzie nas kosztowała jedynie powyższą kwotę tj. 40 zł.

Wydaje się czymś zupełnie naturalnym, że wszyscy rodzice powinni dbać o dobro swego dziecka. Jednak nie zawsze tak jest, a wtedy musi wkroczyć państwo ze swoim prawem. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, rodzice mogą być pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej, jeśli nie mogą jej wykonywać z powodu jakiejś trwałej przeszkody bądź ma miejsce sytuacja zaniedbywania obowiązków względem dziecka lub rażącego nadużywania władzy rodzicielskiej. Pozbawienie praw rodzicielskich może być orzeczone w stosunku do obojga rodziców lub tylko jednego z nich. Sytuacja ta dotyczy oczywiście tylko dzieci niepełnoletnich. Osoba pozbawiona praw rodzicielskich nie może decydować o kluczowych sprawach dotyczących życia swego dziecka, występować w jego imieniu czy też zarządzać jego majątkiem. Nie powinno to jednak oznaczać całkowitego zerwania więzów między rodzicem a dzieckiem. Należy też pamiętać, że w razie ustania przyczyny, która spowodowała odebranie praw rodzicielskich, sąd może te prawa zawsze przywrócić. Najistotniejsze w tym wszystkim jest dobro dziecka, które to wszystko bardzo przeżywa a nie ukaranie rodziców. Zatem nim wybierzemy się do sądu, przemyślmy dokładnie, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszego malucha.

Jeśli ma się problemy w tego typu sporach warto aby swoją opinię wyraził doradca podatkowy Poznań. Osoba, która na co dzień rozwiązuje problemy prawne rodzin zawsze będzie wiedziała jak pomóc.