W sprawach spornych, gdzie rodzice nie mogą porozumieć się w kwestii dotyczących dzieci, istnieje możliwość rozwiązania ich drogą sądową. Dotyczy to także sytuacji, w której rodzic u którego małoletni zamieszkuje, utrudnia drugiemu odbywanie kontaktów z dzieckiem. W takim wypadku należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów.

Dokument taki należy skierować do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania małoletniego. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach i dołączyć akt urodzenia dziecka (odpis nie kserokopię). We wniosku należy dokładnie określić terminy i godziny domniemanych spotkań z dzieckiem, dokładnie w taki sposób, w jaki mają się odbywać. Należy uwzględnić wszystkie święta oraz ferie i wakacje, jakie przypadają w ciągu roku.

Sprawa sądowa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie, w przypadku gdy strony postanowią zawrzeć umowę. Inaczej sprawa potoczy się, kiedy będą składane wnioski dowodowe i strony ewidentnie nie będą dążyły do pojednania. W takich przypadkach sąd dopuszcza dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na okoliczność ustalenia optymalnych kontaktów małoletniego lub małoletnich z rodzicem, który wniosek złożył. Opinia ta nie jest ostateczna, zawsze można powołać biegłych na sprawę w celu ustnego uzupełnienia opinii.

Wydaje się czymś zupełnie naturalnym, że wszyscy rodzice powinni dbać o dobro swego dziecka. Jednak nie zawsze tak jest, a wtedy musi wkroczyć państwo ze swoim prawem. Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, rodzice mogą być pozbawieni przez sąd władzy rodzicielskiej, jeśli nie mogą jej wykonywać z powodu jakiejś trwałej przeszkody bądź ma miejsce sytuacja zaniedbywania obowiązków względem dziecka lub rażącego nadużywania władzy rodzicielskiej. Pozbawienie praw rodzicielskich może być orzeczone w stosunku do obojga rodziców lub tylko jednego z nich. Sytuacja ta dotyczy oczywiście tylko dzieci niepełnoletnich. Osoba pozbawiona praw rodzicielskich nie może decydować o kluczowych sprawach dotyczących życia swego dziecka, występować w jego imieniu czy też zarządzać jego majątkiem. Nie powinno to jednak oznaczać całkowitego zerwania więzów między rodzicem a dzieckiem. Należy też pamiętać, że w razie ustania przyczyny, która spowodowała odebranie praw rodzicielskich, sąd może te prawa zawsze przywrócić. Najistotniejsze w tym wszystkim jest dobro dziecka, które to wszystko bardzo przeżywa a nie ukaranie rodziców. Zatem nim wybierzemy się do sądu, przemyślmy dokładnie, co będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszego malucha.

Jeśli ma się problemy w tego typu sporach warto aby swoją opinię wyraził doradca podatkowy Poznań. Osoba, która na co dzień rozwiązuje problemy prawne rodzin zawsze będzie wiedziała jak pomóc.