Podatki w spółce z o. o., a w spółce komandytowej

Wiele osób stojących przed wyborem rodzaju spółki zastanawia się, która z nich jest lepsza: spółka komandytowa czy spółka z o. o. Decyzję o założeniu jednej ze spółek warto podjąć analizując wcześniej wszelkie różnice na temat ich prowadzenia. Jedną ze znaczących różnic mogących pomóc w podjęciu decyzji związanych z wyborem typu spółki jest sposób ich opodatkowania, czyli po prostu to, jakie podatki musimy płacić.

Spółka z o. o. czy spółka komandytowa?

Na samym wstępie warto podkreślić, że zarówno działalność spółki z o. o. jak i spółki komandytowej jest ściśle regulowana w Kodeksie spółek handlowych z dnia 15. września 2000 roku. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( spółka z o. o) jest jednak jednym z rodzajów spółki kapitałowej, natomiast spółka komandytowa należy do grupy spółek osobowych.

Główna różnica w podatkach

Warto podkreślić główne różnice w zakresie podatków pomiędzy tymi dwoma rodzajami spółek. Spółka komandytowa jako spółka osobowa w przeciwieństwie to spółki z o. o. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych tj. CIT. Dochody osób fizycznych będących wspólnikami tego rodzaju spółki są z kolei opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych tj. PIT.

Co jeszcze trzeba opłacać w kwestii podatkowej?

Warto zaznaczyć, że właściciele spółki komandytowej zobowiązani są doprowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast z kolei spółka z o. o. jako spółka kapitałowa, jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 19% . Podatek ten płacony jest on od dochodów spółki z o. o., czyli od przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Warte podkreślenia jest także to, że w przypadku wypłacania zysku tj. dywidendy, należy opłacić jeszcze zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Co się bardziej opłaca?

Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki rodzaj spółki bardziej się opłaca, patrząc na sposoby opodatkowania. Owszem podatki są różne, jednak to, która opcja jest korzystniejsza, zależy prawdopodobnie w głównej mierze od charakteru działalności i sumy wszystkich innych czynników składowych działalności firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *