Testament

Polskie prawo przewiduje dwa sposoby nabycia spadku. Pierwszy z nich to dziedziczenie na mocy testamentu, drugi zaś to dziedziczenie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkodawca w dowolnym momencie może zmienić swoją ostatnią wolę. Testament możemy sporządzić własnoręcznie, bez udziału notariusza. Ważne aby został spisany ręcznie, opatrzony datą i podpisem testora. W innym przypadku taki dokument nie będzie miał żadnej mocy prawnej. Spadkobierca może powołać jednego bądź kilku spadkobierców. Jeśli nie nie określił kto w jakiej części dziedziczy jego majątek, wtedy wszyscy spadkobiercy dziedziczą w równych częściach. Testament można także sporządzić w formie aktu notarialnego, wtedy taki dokument jest zdecydowanie bardziej wiarygodny. Trzecią formą sporządzania ostatniej woli jest testament allograficzny. Spadkodawca w obecności dwóch świadków ogłasza swoja ostatnią wolę ustnie. Ma to miejsce przed obliczem wójta, prezydenta miasta, burmistrza, starosty czy marszałka województwa. Następnie sporządza się protokół, który podpisują świadkowie, spadkodawca oraz osoba przed którą zostało złożone oświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *